Online instruktioner och tilläggsuppgifter

  • Gör en kontaktförfrågan via yhteys(a)psykoterapiacami.fi  och betalas via banköverföring och betalas i förskott via bankförbindelse i samband med bokningen.
  • Web, e-post och telefonpsykoterapi diskussioner bekräftas beställda, då betalningen skett.
  • Psykoterapi- beställningen besvaras inom en vecka.
  • Efter att klienten bokat tid via bokningsystemet eller kontaktförfrågan via e-post är terapeuten i kontakt med klienten på det sätt klienten valt (face-to-face/ telefonsamtal / email / web /).
  • Obetalda Online beställningar kan inte bekräftas eller genomföras. Svarstiden via e-post är normalt 1-2 dagar från den tidpunkt då beställningen bekräftats och betalats till banken eller via kreditkort i betalningssystemet. På helgerna eller under helgerna kan ta längre tid.
  • Ändrandet av tidbeställning vid nätdiskussionen tid datum för on-line samtal, är möjligt att uppskjuta om klienten begär det via e-post i god tid, minst 24 timmar före överenskomna tiden.
 • *) Psykoterapi Telefonsamtal:  psykoterapisamtal som initieras av klienten.**) Telefonsamtal med tidsbeställning via e-post yhteys(a)psykoterapiacami.fi Terapeutens tid inför telefonsessionen tar ca. 45-60 minuter. Psykoterapeuten kan ringa klienten så att kunden inte betalar teleoperatöravgiften. Klienten kan också använda ett gratisprogram Skype och därmed välja utan eller med visuell kontakt via Skype-samtal och får betalninganvisningar till sin e-post efter att ha sänt kontaktförfrågan.
**) E-post terapisession.En på förhand överenskommen e-post korrespondens (skiljer sig från den kostnadsfria kontaktförfrågan) och innehåller fler meddelanden kring ärendet. Antalet e-postmeddelanden beräknas motsvara de antal saker man skulle kunna gå igenom under en session ansikte mot ansikte. Utvärdering sker alltid i klientens intresse. Pris 60 euro / antalet meddelanden är lika med en normal session.

Gör en kostnadsfri kontaktförfrågan via yhteys(a)psykoterapiacami.fi

Vid  Online problemsituationer
Om klienten inte är på plats när Internet-diskussionen inleds, anses samtalet vara missat. Om problem uppstår, meddelas klienten via ett e-mail. Om klienten har betalat för samtalet och inte fått något svar, är det möjligt att meddelandet gått i skräpposten. Ta då kontakt under en vardag, antingen via e-post eller telefon.

Det tekniska genomförandet av tjänsten, beställningssystem och sekretess
Klienten väljer systemet (exempelvis e-post, webb samtal telefon, etc.) via vilket klienten önskar använda tjänsten, under förutsättning att det önskade systemets säkerhet är tillräcklig.

Avbokningsregler: Klienten kan inte inhibera en redan betalad nät-konsultation och kan inte få betalningen tillbaka.

PsykoterapiaCami förbehåller sig rätten att inte konsultera av tekniska-, kostnads- eller andra orsaker som visar sig vara svåra/besvärliga att förverkliga, i dylika fall betalas konsultationsavgiften tillbaka till klienten.

Nätsamtal: När samtalet inleds kan psykoterapeuten ta kontakt antingen via telefon eller Internet. Telefonsamtal: Enligt Prislistan, samtalet från psykoterapeuten är inkluderad. Eventuella kostnader för att svara på samtalet ingår inte i priset, det har klienten ansvaret för. Klienten ombedes vänligen granska ärendet via sin teleoperatör.

Vänligen se även undersökt om nätterapi.