Betalningsinstruktioner och användningsvillkor

Allmänt:

 • Att boka tid är kostnadsfritt och sker på klientens villkor. Vänligen se ”Ta kontakt”.
 • Psykoterapibesöken betalas med faktura / banköverföring.
 • Avbokningar och frånvaro Klienten informerar terapeuten om sin frånvaro så tidigt som möjligt. Om avbokningen görs senast 2 dygn (48 timmar) före det reserverade terapitillfället och/eller med sjukintyg vid akut sjukdom hos klient eller dennes barn, debiteras inget för den bokade tiden. I annat fall debiteras hela kostnaden för den uteblivna sessionen.
 • Ifall klienten uteblir utan annullering, debiteras hela priset.

  OBS! Fpa ersätter inte de oanvända tiderna, så kunden betalar hela kostnaden för outnyttjad, icke annullerad tid.OBS! Avbokning sker via SMS (s. 040 515 65 10), inte via e-post. Terapeuten bekräftar meddelandet mottaget med returmeddelande. Terapeuten informerar kunden om möjlig egen frånvaro i ett så tidigt skede som möjligt och kommer överens om en ny tid.

  (undag är Web, e-post eller telefontjänst psykoterapi / rådgivning som betalas i förväg. Vänligen se:Web instruktioner.)

Patientensäkerhet:

 • Kundregistret är konfidentiellt material och kommer inte att avslöjas för någon.
 • PsykoterapiaCami servicen är inte akut service. Vid akut psykisk- eller fysisk nödsituation, är rekommendationen att vända sig till det lokala räddningverket.
 • Användning av tjänsten och kostnaderna i enlighet med det ligger på kundens ansvar.
 • Kunden är alltid ansvarig för de beslut han/hon fattar.