FPA

 

Då bekymmer tynger är det svårare att lyfta

För längre, rehabiliterande vård är det möjligt att ansöka om ersättning från Fpa. Innan ersättning kan ges, bör klienten först få en diagnos från en psykiater eller annan läkare och att vara under psykiatrisk behandling i tre månaders tid, som omfattar minst tre besök hos en psykiater. Efter en bedömning av den rehabiliterande vården behövs ett B-intyg, som klienten kan använda för rehabiliterande psykoterapi 1-3 år.

Till ansökan kan sättas information om psykoterapeutens namn och psykoterapi inriktning. Det slutliga valet av psykoterapeut händer efter det första besöket. Första besöket hos en psykoterapeut betalas av klienten.

FPA står för en del av betalningen för varje psykoterapibesök. FPA:s ersättning för individuell terapi är 57,60 € per besök. Fpa kan också ersätta resekostnader.

Under ett år är det möjligt att få ersättning upp till högst 80 besök, och sammanlagt under tre år, max 200 besök.

Utan remiss, står klienten själv för terapikostnaden.

Med en remiss från den sändande enheten som bedömer att klienten har nytta av familj- eller parterapi, kan psykoterapin delvis bekostas som rehabilitering av FPA.

För mer information: Fpa rehabiliterande psykoterapi