Resurs/inre styrka

Resurs-konceptet innebär ofta de samma som villkoren för överlevnadsstrategi (copingstrategier), överlevnads färdigheter, styrka, förmåga, möjlighet.

Miljöresurser är människornas samband i miljön, fysiska eller sociala faciliteter, såsom tjänster, utrustning och strukturer. Exempel på sociala resurser är materiell hjälp, känslomässigt stöd och information. Exempel på individens fysiska resurser är ålder, hälsa, kondition och funktioner. Psykosociala resurser inkluderar kognitiva färdigheter, motivation, självkännedom, interaction, kompetens, emotionell kompetens och förmåga att ingå sociala relationer. Mentala resurser är den världsbild och andliga övertygelse individen har.

Riskfaktorer är antingen enskilda eller miljömässiga händelser eller omständigheter som har observerats att öka vissa störningar I individens liv.

(egen översättning: https://osaavalahihoitaja2020.wikispaces.com/Voimavarat,+sosiaaliset+ja+terveydelliset+riskit+ja+elintoiminnot