Gruppsykoterapi

 

Gruppstöd

I gruppsykoterapin, stödgruppen, kan du höra om andra människors liv och få nya perspektiv på ditt eget liv. I gruppen kan du dela din oro och hitta nya lösningar på dina problem. Gruppsykoterapi erbjuder en unik möjlighet att utforska och förstå sambandet till dig själv och andra. Via gruppen kan du undersöka ditt förhållande till andra och bättre förstå din relation även till andra utanför gruppen.

I gruppen kan varje deltagare växla mellan att vara huvudperson, en medspelare, åskådare eller assistent. Kommunikationen förbättras. När sammanhållningen, acceptansen och förtroende inom stödgruppen förstärks, kommer djupare motiv och behov fram. Emotionella erfarenheter kan bearbetas och ge större självinsikt och mognad.

Oavsett vilka problem du har, så är dina problem i grunden i förhållande till andra. Att delta och framträda inför andra, att utveckla relationer, bidrar till att klargöra intimitet och separationer som kan bearbetas i gruppsykoterapi. Svårigheter som finns i varje enskilt liv sker i närvaro och i kontakt med andra, och denna form av behandling kan tillämpas i de flesta situationer och problem. Det är dock inte självklart att alla passar i samma grupp, men grupper kan skapas för alla.

Innan gruppterapi påbörjas, kommer du att träffa en terapeuten för utvärdering och kartläggningssamtal. Gruppterapi kan antingen göras i sluten form – alla börjar och slutar samtidigt eller i halvöppen form – där du som deltagare börjar i en pågående grupp och själv bestämmer när du vill sluta. På detta sätt kan deltagarna själva bestämma hur länge de vill ta del i den och det blir ett mer personligt engagemang. En viss uppsägningstid är viktig, då det ger en möjlighet att ta itu med problem i samband med separationen från gruppen.

Psykoterapigrupper brukar träffas en gång i veckan under 1-2 timmar under en viss period. Gruppen kan också bestå av träffar mellan 12 till 20 gånger. Ofta samlas man då kring något speciellt problemområde. Gruppterapin har vissa gränser, som du förbinder dig att följa enligt avtalet med gruppterapeuten. Detta kan gälla att få att ta del av gruppen en viss tid, att du har informerat innan du slutar, att man inte träffas utanför gruppen eller berättar information om enskilda medlemmar. Avtalet gäller även för tid och plats, och hur betalningen sker.

Gruppsykoterapi är ofta mindre ekonomiskt betungande än individuell psykoterapi.