Allmänna orsaker att vara i kontakt med en psykoterapeut

Bära eller brista?

Har du något i ditt liv som  behöver lösas tillsammans med en sakkunnig som har tystnadsplikt?
Har du utmaningar med dig själv, inom familjen?

Det finns perioder i livet då motgångarna känns överdrivet stora och tunga att klara av ensam.

Då finns det hjälp att få. Som psykoterapeut gör jag mitt allt och ger all min tid för stunden. Jag erbjuder service som stöder psykiskt välbefinnande från mindre orosmoment till större motgångar.

Vakar och grubblar du om nätterna? Mår du psykiskt dåligt? Är du ängslig? Ångestfull? Ständigt orolig? Får du panikattacker? Har du fobier? Tvångshandlingar? Humörsvängningar?   

En vardagsmorgon

Depression eller andra psykiska återkommande symptom, störningar och svårigheter kan ställa till med din vardag. Diagnostiserade eller inte.

Också utbrändhet och olika typer av sömnproblem är vanliga företeelser idag. Ibland kan en person försöka lösa svårigheterna i sin livssituation med förhöjda prestationer eller olika beroenden.

En svår situation kommer att bli tydligare när de kan speglas med en neutral tredje part. Då är det bra att söka hjälp i tid.

Är ätandet ett problem?
Ätstörning förknippas ofta enbart med magerhet.  Förutom anorexi (magerhetsstörning), bulimi (frossätande), BED (Binge Eating Disorder), ortorexi (tvångsmässigt övernyttig hälsokost), muskeldysmorfi och andra atypiska ätstörningar. Ätstörningar är vanliga och även om majoriteten med ästörningssymtom är flickor och kvinnor, antas ca 10 procent vara pojkar och män höra hit. En ätstörning är individuell och uppstår smygande och blir oftast synlig först då symptomen är svåra att dölja och de börjat påverka både det sociala- som vardagslivet överlag. Rutiner, tvångstankar, ångest, rädsla och självförakt hör ofta till känsloskalorna hos en med ätstörning. Också känslan av att förlora kontrollen kan vara väldigt stark.  Det finns hjälp att få!

Har du ett beroende? Beroendeproblem hos en närastående eller en själv kan rubba på vardagen så det sociala-, arbets-, familjelivet försvåras.

Det är av vikt att ta vara på sig själv och sitt eget välmående då ett beroende (exempel rusmedel,  frenetiskt shoppande, spel-, nätberoende) upptar för stora proportioner i ens tankar. Vi gör en realistisk plan för att uppnå förändringar. Möjliga återfall är en del av förändringsarbetet. Terapin behandlar orsakerna till berondeproblem, i syfte att identifiera klientens skadliga metoder och prova alternativa metoder. Vi lär oss känna igen sambandet mellan tankar, känslor och beteendet. HemLäxor.

En livskris? Sorg? Förluster?
Som exempel kan nämnas en nära persons självmord, död, olyckor, våldssituationer Allvarlig sjukdom, förlust av en nära, ekonomiska bekymmer, osäker arbetssituation eller då någon olycka eller skada ruskar om vardagen.

Står du inför svåra framtidsval? Relationsproblematik?

Kris i förhållandet? Våld i familjen? Skilsmässa? Rädd att förbinda dig?Har du sagt upp dig från din arbetsplats? Behöver du karriärvägledning? En invertention i sitt liv med hjälp av en professionell som kan hjälpa och uppmuntra till förändringar.

Ungdomsfrågor/psykfrågor, inlärning eller beteendeproblematik

 Det kan vara lättare för en ung person att reflektera över saker med en utomstående expert. Typiska exempel på ungdomsbekymmer är ångest, panikattacker, dissosiation (en känsla av att inte höra i sin egen kropp), depression och/eller ätstörningar. Jag erbjuder även rådgivning och vägledning i frågor som rör ungdomars utmaningar och utveckling.

Grubblar du över ditt parförhållande/sexualitet/ planering av föräldraskap/ att skaffa barn/ frågor kring föräldraskap/ mor-/farföräldraskap

”Det händer i livet”
”Livet är oförutsägbart”.  

Bekymren kan vara små eller stora och likaså behovet av stöd olika stort. Det kan räcka med några samtal eller kräva en utomstående yrkeskunnig vid sidan under en längre tid. Diskussion med en professionell kan hjälpa till att förtydliga sin livssituation, klargöra det man vill och uppmuntra till  förändringar.

 

Ta kontakt –  tillsammans hittar vi nyckeln till balansen i livet.
Ett steg mot bättre välbefinnande.

Modigt mot nya utmaningar

Boka tid: via bokningssystemet

Vid tilläggsfrågor:
Boka tid via bokningssystemet och lämna dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning om din situation eller ring eller texta  040 515 65 10. Jag kontaktar dig snart, och vi kan komma överens om ett inledande besök. Lämna dina uppgifter, så att vi kan diskutera din situation via telefon eller e-post. Kartläggande förfrågan är gratis och binder inte dig till något.

Lägg till följande information i din e-post:

  • Ditt namn, e-post, telefonnummer
  • Berätta ifall du vill vara i kontakt i mottagningsrummet ansikte mot ansikte, via skype/online nätterapi, via telefonkontakt eller som e-post-korrespondens (motsvarar 45min session) i fortsättningen. Första gången strävar vi att träffas på mitt kontor.
  • Om du vill kan du ange ytterligare information gällande terapin för att ställa frågor.

Psykoterapimötena sker i mottagningutrymmet eller enligt överenskommelse i klientens hem, eller annan lämplig plats.