Vad innebär det Lösnings- och resurscentrerade synsättet?

Ifall du satt på denna bänk bredvid ditt ”unga- jag”, vilket enda råd skulle ge dig själv?

 

Hopp, framtid och mål är här viktiga verktyg. Hoppfullhet är smittsamt och en av de viktigaste utgångspunkterna för att i livet kunna navigera åt det håll man önskar.

”Realististisk optimism, omfattar avsikten och målet”.

Situationer har en tendens att förändras och omständighterna växlar. Situationer som man upplever särskilt besvärliga just nu, kan senare kännas enkla och lätthanterliga.

Alla har rätt till sina egna känslor och varenda av oss upplever en situation på ett unikt sätt och i olika hög grad. En klients ångest kan inte jämföras med en annans även om situationerna liknar varandra.

Livet upplevs via dåtid, nutid och framtid. En svår bakgrund kan vara en stor börda som gör det svårt att leva i nuet. En resursinriktad attityd behandlar det förflutna, främst som en resurs. Genom att se vad livet/situationen hämtat/lärt, vilka betydande människor som stött en, hjälper att kartlägga en överlevnadsstrategi.

Riktning, mål och framtiden är mer relevanta än det förflutna.