Aktuellt

Välkommen 🙂

Gruppverksamheten startar genast då det finns tillräckligt med anmälningar och jag meddelar genast de anmälda då en grupp blir av.

Meddela (via e-post) om du är intresserad av att ta del i en grupp kring ett specifikt tema och jag försöker få ett gäng ihop. Berätta också om ålder, plats och tidpunkt (hur ofta och kväll/eventuellt veckoslut) spelar en roll. Jag kan försöka ordna stället tex. i församlingens/skolors utrymmen.

Här är exempel på olika gruppteman:
(Sluten grupp)
”Ensamhet och sociala färdigheter”
”Ätstörning och självkännedom”jag duger”
”Min livspartner är sjuk”
”Mitt barn är psykiskt sjuk”
”Jag bara inte orkar  mera”
”En upprepad besvärlig/obehaglig känsla/ känsla av otillfredställelse”
”Jag får ständigt ångest och panik”
”Skilsmässogrupp”
”Beroende”

Öppen (glidande) grupp:
”Jag bara inte orkar  mera”
”Ensamhet och sociala färdigheter”
”Jag får ständigt ångest och panik”
”Jag mår psykiskt dåligt”
”Kraft från naturen”
”Jag vill röra på mig (i naturen?) medan vi diskuterar i grupp”

”Jag vill lyckas/klara mig i arbetet”
”Jag vill växa och utvecklas”
”Jag vill leva mera fullt ut”
Andra teman som trauma, våld, utnyttjande, sorg mm.
Kom med förslag efter behov!