Motiverande samtal (MI Motivational Interviewing)

MI-behandling (motiverande samtal) kan bidra till att underlätta förändring när man önskar hjälpa klienten att nå framsteg, ett resurs/styrkebaserat tillvägagångssätt som belyser klientens förmåga att ändra sitt beteende.

Fördelarna med Motivational Interviewing (MI) används ofta med klienter som har något beroende. För klienter som exempelvis söker missbruksbehandling, är två av de vanligaste hindren för individer ambivalens/osäkerhet och rädsla för förändring. Ofta är individer som kämpar med missbruk vanligtvis medvetna om farorna med deras missbruksämne – men fortsätter att använda ändå. Dessa erfarenheter är normala och trots hälsorisker och konsekvenser av ämnet fortsätter användandet då känslor av ambivalens uppstår. Detta är en naturlig reaktion.

En intern kamp av ”vill” — att vilja sluta använda, men på samma gång, inta vilja sluta.

Vid något tillfälle i sina liv har till exempel en drog utgett förmåner (dvs självmedicinering, kul, festa, etc.) som de inte vill förlora. Medan andra situationer i deras liv, då narkotikamissbruket framstått skadligt och ofta  ledde till negativa (ex. relationer, jobb, etc.) eller eventuellt direkt olagliga konsekvenser.

Osäkerhet om ”svårighetsgraden av ett missbruk” kan vara relaterat till klientens ”motivation till förändring”.

Många individer hävdar att deras missbruk ”inte är så allvarligt”, trots medicinska problem, oförmåga att förbli sysselsatta, etc. Individer upplever dessa naturliga känslor oavsett deras beredskap till förändring. Ambivalens bör inte tolkas som förnekande eller motstånd och utnyttjandet av MI kan underlätta bearbetningen av -specifika motiverande konflikter som potentiellt kan hindra ytterligare framsteg.

Motivation är inte ett statiskt tillstånd. Det är en dynamisk, avsiktlig, målmedveten och positiv —utveckling – med rikting mot det som är bäst för en själv.

Motivation är specifikt relaterad till sannolikheten att en person kommer att ingå, fortsätta och följa en specifik förändringsstrategi. Samtidigt som Mi utvecklar en terapeutisk relation så respekteras klientens autonomi, Klienten blir som en partner i förändringsarbetet.

MI används ofta av läkare som behandlar patienter med något beroende då läkarens ansvar är att framkalla motivation och etablera partnerskap med sina patienter.

MI behandling forskning-stödda fördelar har varit en ökad sannolikhet för framgångsrika behandlingsresultat. MI strävar efter att uppmuntra alla klienter att fundera på sin situation och hur deras beteende inte fungerar för dem, och börja identifiera sina egna individuella strategier för förändring — i likhet med den lösningcentrerade psykoterapin – då den viktiga uppgiften att sätta mål och steg mot återhämtning kan börja.

MI forskning visar att klienten som kämpar med ett beroende inte behöver vara frivillig/motiverad för att behandlingen skall vara effektiv. Tvärtom har MI visat sig vara effektiv vid behandling av ”omotiverade klienter”.   Som i den sociaodynamiska teorin handlar MI-anda om att ”möta klienten där klienten är,” som kan hjälpa ”knuffa” en klient mot förändring med hjälp av motivationstekniker. I senare stadier av förändringen, kan MI hjälpa klienten att inse att missbruket haft kostnader som inte når upp till eventuella upplevda fördelar med den positiva förändringen.

(Läs mera i Litteraturhänvisningen)