Motivoiva haastattelu (MI)

MI motivoiva haastattelun (MI) avulla terapeutti voi helpottaa asiakasta saavuttaamaan elämänmuutos kun halutaan auttaa asiakasta saavuttamaan päämärä tai päästä pois haitallisesta käytöksestä tai addiktiosta. MI on voimavaroihin perustuva lähestymistapa, joka korostaa asiakkaan kykyä muuttaa omaa käyttäytymistään.

MI:menetelmää käytetään usein asiakkaiden kanssa, jotka ovat riippuvaisia jostakin. Esimerkiksi huumehoitoon hakeutuvien kaksi yleisintä ​​estettä ovat epävarmuus ja muutoksen pelko. Usein esim huumeriippuvaiset henkilöt ovat tietoisia vaaroista – mutta jatkavat silti huumeiden käyttöä. Huolimatta aineen käytön terveysriskeistä ja käytön seurauksista tunteissa syntyy kaksijakoisuutta; sisäinen taistelu ”tahto” – halu lopettaa, ja samaan aikaan, “vastarinta” – ei halua lopettaa. Jossain vaiheessa elämää, tässä esimerkissä huumeidenkäyttö, on yhdistetty hyötyihin (itselääkitys, hauskanpitoa, kavereita, juhlia, jne.) jota henkilö ei halua menettää. Tämä vaikka samalla muut asiat elämässä, jossa huumeiden käyttö on haitallista ja johtanut kielteisiin seurauksiin ja usein laittomuksiin tai menetyksiin (suhteet, työpaikat jne).

Epävarmuus väärinkäytön vakavuudesta voi olla suoraaan yhteydessä asiakkaan muutosmotivaatioon.

Monet ihmiset väittävät, että heidän väärinkäyttö ”ei ole niin vakava”, vaikka on lääketieteellisiä ongelmia, vaikeuksia pysyä työelämässä, jne. Yksilöt kokevat näitä luonnollisia tunteita riippumatta muutosvalmiudesta. Ambivalenttia ei pidä tulkita kieltämisenä, MI voi helpottaa motivaatiokäsittelyä erityisesti kun on ristiriitoja, jotka voivat haitata edistystä.

Motivaatio ei ole staattinen. Se on dynaaminen, tahallinen, määrätietoinen ja positiivinen kehitys – suuntaan joka on itselle hyödyksi.

Motivaatio liittyy nimenomaan todennäköisyyteen, että henkilö aloittaa, jatkaa ja noudattaa muutos-strategiaansa. Samalla kuin MI perustuu terapeuttiseen luottosuhteeseen, arvostetaan asiakkaan itsemäärämisoikeutta ja asiakas on ikäänkuin kumppanina muutosprosessissa.

MI:tä käyttävät usein lääkärit, jonka vastuulla on kehittää potilaan motivaatiota. 

MI hoito on tutkittu lisäävän todennäköisyyttä onnistuneista hoitotuloksista. MI tavoitteena on kannustaa kaikkia asiakkaita miettimään omaa tilannettaan ja miten tietty käyttäytyminen ei toimi heille, ja alkaa tunnistaa omat muutos-strategiat – jossa tärkeä tehtävä asettaa tavoitteita ja askeleita kohti elpymistä voidaan alkaa.

MI:n hyöty on siinä että riippuvuuden kanssa kamppailevan, ei tarvitse olla valmiiksi motivoitunut muutokseen ja silti terapia olisi tehokasta. Päinvastoin, MI on todettu olevan tehokas hoidettaessa ”ei motivoituneita asiakkaita”. Käyttämällä MI hoitoa, omaksumme MI-hengen, aivan kuten sociodynaamisessa teoriassa, ”kohdata asiakas, missä asiakas on” “asettua tämän kenkiin” ja näin auttaa työntämään asiakasta kohti muutosta, käyttämällä motivoivia tekniikoita.

Myöhemmässä muutosvaiheessa, MI voi auttaa asiakasta ymmärtämään, että riippuvuuden seuraukset/vaikutukset eivät ole verrannollisia positiivisten muutotsen hyötyihin.

(Ystävällisesti lue lisää Lähdetiedoista)