Työskentelytapani käytännössä

Ratkaisukeskeisyys, Konstruktionismi ja MI rakentuvat vahvasti uskomukselle, että jokaisen elämässä on jotain joka toimii hyvin. Pientä tai suurta onnistumista – vaikka ihan vähänkin. Pienet askeleet ja pienten parannusten/muutosten huomioiminen on merkittävää.

Vaatii harjoitusta osata kannustaa ja nähdä asioiden hyvät puolet, huomata pienet edistysaskeleet, sanoittaa ne ääneen sekä terapeutilta että asiakkaalta.

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen asenne on mukautuva jolloin terapeutti voi mukauttaa ja hyödyntää kaikkia metodeja, jotka voimaannuttaa asiakkasta. Tavotteena on että asiakas saa toivomaansa apua, tulee kuulluksi ja nähdyksi, saa hyvää palvelua, ja pystyy jatkamaan elämäänsä haasteista huolimatta mahdollisimman hyvällä tavalla. 

”Tutustumisen jälkeen työskentelen asiakaslähtöisesti tukeutumalla kokoajan asiakkaan voimavaroihin ja mahdollisuuksiin. Mikäli asiakkaan tie on kovin kivikkoinen ja sumuinen käytämme eri harjoitteitta kartoittaaksemme ja kirkastaaksemme tilannetta, jotta navigointi yhdessaä kohti majakkaa sujuu helpommin. Teemme itsetuntoa vahvistavia harjoitteita ja nujeramme vastoinkäymiset asiakkaan ehdoilla.”

Luottamus asiakkaan resursseihin, kehitysmahdollisuuksiin, toiveikkuuden herättäminen ja vahvistaminen, ohjauksen monipuoliset menetelmät, tulevaisuus-suuntautuneisuus ovat keskeisiä asioita psykoterapiassani.

“Jokainen on ainutlaatuinen elollinen olento” (Peavy (1999,17)

Peavy kuvaa ohjausta kunnioittamisena, kuka toinen on ja keneksi hän yrittää tulla.

Ennen jokaista asiakasta tyhjennän mieleni ja rauhoitun jotta voin täyttää sen seuraavalla asiakkaalla. Annan kaikkeni ja kaiken aikani siinä hetkessä juuri hänelle. Keskityn juuri häneen. Asiakkaan lähtökohta Psykoterapiatyössä on kuulluksi tuleminen ja psyoterapeutilla kuunteleminen. Vuorovaikutus sujuu kun kemiat kohtaavat. Kuuntelu on menetelmä, joka vaatii tietoista oivaltamista ja harjoittelua.

“Terapiametodit ovat vain apuvälineitä kuuntelemisen tueksi”. Peavy (2006, 65):

Myönteistä kehitystä voi tapahtua ihmisen mielessä jo varatessaan aikaa terapeutille joka käynnistää omat voimavarat liikkeelle. Jo ensimmäisellä kerralla asiakas saatta kokea helpotusta koska on mielessään jo työstänyt omaa elämäntilannettaan ja tietämättään luonut jonkin suunnitelman (navigointi) ja kun tätä puntaroidaan, vahvistetetaan ja prosessoidaan harjoittein ja alkaa tapahtua.

We are all in the same boat