Miten Voimavara- ja Ratkaisukeskeinen näkemys ilmenee?

 

Toivo, Tulevaisuus ja Tavoitteet ovat tärkeitä työkaluja Voimaannuttavassa psykoterapiassa.

Tulevaisuuden näkymät ja  “realististinen optimismi”  ovat elämän navigoinnin tärkeimpiä lähtökohtia kun siihen kuuluu ”aikomus ja tavoite”. Toivo on tarttuva ominaisuus.

Tilanteilla/asioilla on taipumus muuttua ja olosuhteet vaihtelevat – asiat jotka voi kokea vaikeaksi nyt voi muuttua myöhemmin sujuvaksi.

Jokaisella on oikeus omiin tunteisiin ja jokikinen meistä kokee tilanteensa eri tavalla ja eri raskaasti. Yhden asiaakkaan ahdistusta ei voi mitata toisen vaikka tilanteet muistuttavat toisiaan.

Elämäänsä käsittää menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kautta. Rankka tausta voi olla taakka joka tekee tässä hetkessä elämisestä työlään. Voimavarasuuntautunut asenne käsittelee menneisyyttä lähinnä resurssina. Mitä elämä/tilanne on tuonut/opettanut, mitkä merkittävät ihmiset ovat olleet tukemassa auttaa hahmottamaan selvitymisstrategiaa.

Suunta, päämärä ja tulevaisuus ovat tässä menneisyyttä oleellisempaa.