Voimavara

Voimavara– käsitettä voidaan usein rinnastaa käsitteillä resurssi, mahdollisuus, kyky, vahvuus, toimintamahdollisuus, keino tai selviytymisstrategia tai -taito.

Mistä ammennat voimasi?

Ympäristön voimavaroja ovat ihmisen elinympäristöön liittyvät sekä fyysiset mahdollisuudet, kuten palvelut ja rakenteet että sosiaaliset voimavarat, jotka voivat olla konkreettinen apu, emotionaalinen tuki ja informaatio. Fyysisillä voimavaroillatarkoitetaan ikää, terveyttä, kuntoa ja ominaisuuksia. Psykososiaaliaalisilla voimavaroilla viitataan kognitiivisiin taitoihin, motivaatioon, itsetuntemukseen, vuorovaikutustaitoihin, tunnetaitoihin ja kykyyn solmia sosiaalisia suhteita. Henkisiä voimavaroja ovat ideologia ja sielullinen uskomus.

Rasitteet, jotka sattavat heikentää henkilön elämän tasapainoa ovat joko henkilöön tai ympäristöön liittyviä olosuhteita tai tilanteita, joiden on havaittu lisäävän häiriötekijän todennäköisyyttä.

Källa: här