Sosiodynaaminen ohjaus

Miltä elämä näyttää sinun veneessäsi?

Sosiodynaamisen ohjauksen (Konstruktivisten näkökulma /a Constructivist Perspective) perustaja, edesmennyt kanadalainen professori Vance R. Peavy määritteli ohjaustyössään käytännönläheisyyden auttamisfilosofiakseen.

Konstruktismi työskentelymenetelmänä muistuttaa paljon ratkaisukeskeistä menetelmää- Peavy painottaa asiakkaan elämänvyöhykkeen/-alue/kentän merkitystä, korostaa sosiaalisen lähivyöhykkeen seikkoja, jossa ovat ihmisen toiminnan edellytykset – resurssit (vrt voimavarat) että ongelmat (vrt ratkaisumahdollisuudet).

Ihmisen elämä on aina yksilöllinen, omakohtainen joka kehittyy sosiaalisten suhteiden vaikutuksesta.

Peavyn mukaan asiakkaan elämä uudistuu alituseen ja ihmisen kasvumahdolluudet ovat keskeisessä roolissa. Yksilölliset merkitykset (asian tärkeyden suuruus ja laatu) ovat vahvasti keskustelun kohteena työskentelyssä (esim. se mitä ihmiselle merkitsee koti, parisuhde, talous jne (ohjauksessa; koulutus, ammatti, työ, jne.) ja miten se näkyy käytännössä. Peavy korostaa myös vahvasti asiakkaan oman kulttuurin merkitystä (Peavy 1999. 2001 ja 2006).

Katso myös https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_konstruktionismi

 

How does your future look like?

s