Yksilö-, pari- ja perheterapia

 

YKSILÖTERAPIA
Käsittää eri-ikäisten henkilökohtaisia vastoinkäymisiä jotka vaikuttavat arkeen kielteisellä tavalla esimerkiksi itsetunto-ongelmat, ahdistus, tyhjyyden tunne, identiteetti-, seksuaalisuus- ja omakuva kysymykset, depressio, ero, riippuvuus ja psyykkiset kriisitilanteet joihin tarvitsee apua.

Hoidon pituus vaihtelee, joskus ongelman työstämisessä tarvitaan enemmän aikaa (esim vakava persoonallisuus, -masennus, vuorovaikutus tai ahdistusongelma).  Lyhyemmällä hoidolla työskennellään tilanne nopeasti ja voimakkaasti. Syy ja tavoite on selkeä. esimerkiksi onnettomuus, kuolema paniikkihäiriö ja muut kriisit sekä merkittävät muutokset elämässä (esim. Irtisanominen, erotilanteet) voivat olla tästä esimerkkejä.

PARITERAPIA:ssa keskitytään tietyn ongelman tai pidemmän vuorovaikutus- tai kriisitilanteen ympärille. Usein ongelmista huolimatta molemmat haluavat pysyä yhdessä ja ovat valmiita työskentelemään suhteen kestämisen eteen. Joskus pohditaan onko suhteella vielä mahdollisuuksia ja erotilanteessa on turvallista käydä läpi syitä ja tulevaisuutta ulkopuolisen läsnä ollessa.

PERHETERAPIASSA ymmärretään koko perhettä kokonaisuutena vaikka, vain yhdellä perheenjäsenellä olisi huono olla. Se soveltuu hyvin vakavien mielenterveyshäiriöiden hoitoon, mutta myös lievempiin psyykkisiin häiriöihin. Kasvatuskysymykset, lapsen syntyminen, vanhemmuus ja vanhempien väliset suhteet ja/tai perheen sisäinen kommunikonti ovat usein fokuksessa perheterapiassa. Hoito voi tapahtua kertaviikkoisesti, kerran kuukaudessa, kriisin sattuessa monena päivänä peräkkäin, muutamasta käynnistä – yhteen tai kahteen vuoteen. Se voi olla ajoittaista, osana asiakkaan potilashoitoprosessia.

Erotilanteet voi olla haastavia