Teoriaa ja taustaa Ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä psykoterapiasta

Voimavarasuuntautunut psykoterapia tunnetaan myös Ratkaisukeskeisenä psykoterapiana – jotka perustuvat ratkaisujen rakentamiseen eikä ongelman ratkaisemiseen. Vaikka se tunnustaa nykyiset ongelmat ja aiemmat syyt, se tutkii lähinnä yksilön nykyisiä resursseja ja tulevaisuuden toiveita – auttaen asiakasta odottamaan ja käyttämään omia vahvuuksiaan tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Kuten nimestäkin ilmenee, ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa pidetään aikarajoitteisena, mutta tekniikka sisällytetään usein muihin pitkäaikaisiin hoitotyyppeihin ja vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia.

”It always seems impossible until it´s done.” Nelson Mandela

 

Sen kehitetti Amerikassa 1980-luvulla pariskunta Steve de Shazer ja Insoo Kim Berg yhdessä heidän tiiminsä Brief Family Therapy Center:in kanssa. Yhdessä he perustivat terapian nojaten seitsemään perusfilosofiaan ja olettamukseen:

  • Muutos on sekä vakio että varma.
  • Painotetaan sitä, mikä on muuttuvaa ja mahdollista.
  • Asiakkaat haluavat muutosta.
  • Asiakkaat ovat asiantuntijoita ja heijastavat omia tavoitteitaan.
  • Asiakkailla on resursseja ja omia vahvuuksia ratkaistakseen ongelmansa. Terapia on lyhytaikaista.
  • Keskity tulevaisuuteen – menneisyys ei ole välttämätöntä.

Nämä käsitteet ovat keskeisiä rakennuspalikoita ratkaisukeskeisen lähestymistavan muodostamisessa.

Ratkaisukeskeinen toimintamalli syntyi vaihtoehdoksi pitkille psykoanalyyttisille terapioille. Ratkaisukeskeisen työskentelyyn vaikuttivat mm yhteiskunnallinen tilanne. Myös systeemiteoriat, erilaiset viestintäteoriat, konstruktivistiset teoriat olivat taustalla. Keskeinen vaikuttaja oli amerikkalainen psykiatri, hypnoterapeutti Milton Erickson. (Malinen 2001, 30).

Ratkaisu ja voimavarasuuntauneelle psykoterapialle tärkeä ominaisuus on keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, kiinnittäen huomiota asiakkaan osaamiseen, taitoihin ja kykyyn saavuttaa päämääriä. Poikkeukset ja edistykset nostetaan esiin ja hetket kun vaikeudet olivat kokonaan tai osittain hallinnassa, täten menneisyyttä tutkitaan voimavarana.

1990-luvulla, alettiin korostamaan sanojen ja ilmiöiden monimerkityksellisyyttä. Narratiivisuus- tarinallisuus muodostui Ratkaisu- ja voimavarasuuntaisen terapian ydinasioiksi. Usko muutosmahdollisuuksiin ja dialogin voimaan, kielen ja tarinoiden avulla (Riikonen & Smith 1998). Ohjaustyö on työskentelyä ihmisen tarinoiden parissa.

Ben Furman ja Tapani Ahola kuuluvat ratkaisukeskeisyyden pioneereihin mutta Suomeen menetelmän toi amerikkalainen pastori ja terapeutti John Frykman vuonna 1973  ja ensin sitä sovellettiin A-klinikkasäätiön nuorisoasemilla. Suomessa Voimavara- ja Ratkaisukeskeisyys menetelmiä sovelletaan nykyään monipuolisesti ja menestyksekkäästi psykoterapian lisäksi, oppimisen- ja uravalinnan ohjauksessa, esimiestyössä, valmennuksessa ja työnohjauksessa.

Happiness is not a destination. it´s a way of life.

Helle (2005, 124): Ratkesmenetelmät ovat käytännöllisiä ja sovellettavissa arkeen nojaten perusajatukseen että ihminen on osaava ja pystyvä.: “Se voidaan nähdä tapana ajatella, katsoa maailmaa ja elää maailmassa, tapana olla suhteessa ja vuorovaikutuksessa toisen kanssa”.