Kela

 

Kun siipi on maassa on vaikeampi nousta

Pidempää, kuntouttavaa hoitoa varten on mahdollista hakea korvausta Kelalta. Ennen kuin korvaus voidaan antaa, asiakkaan pitäisi ensin saada diagnoosi psykiatrilta tai toiselta lääkäriltä ja olla psykiatrisessa hoitokontaktissa kolmen kuukauden ajan, joka sisältää vähintään kolme vierailua psykiatrin vastaanotolla. Tämän jälkeen arvioidaan kuntouttavan hoidon tarve B-todistuksella, jolla asiakas voi hakea kuntouttavaa psykoterapia 1-3 vuodelle.

Hakemukseen voi laittaa tietoa psykoterapeutista ja hänen psykoterapiasuuntauksestaan. Lopullinen psykoterapeutti valinta tapahtuu ensimmäisen käynnin aikana. Ensimmäisen käynnin psykoterapeutilla asiakas maksaa kokonaan itse.

Kela maksaa osan jokaisesta seuraavasta psykoterapiakäynnistä. KELA:n korvaus on 57,60 euroa per käynti. KELAvoi myös korvata matkakulut.

Vuoden aikana on mahdollista saada korvausta enintään 80 käynnille ja yhteensä kolmen vuoden aikana enintään 200 käyntiä.

Ilman lähetettä asiakas maksaa itse terapiakustannukset. Kun lähettävä hoitotaho lähetteellä arvioi, että asiakkaalla on hyötyä perhe- tai pariterapiasta, terapia nähdään kuntoutuksena, psykoterapiana, josta KELA maksaa osan.
Lisätietoja. http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia