Ryhmäpsykoterapia

 

Vertaistuki on vertaansa vailla

Ryhmäpsykoterapia tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia ja ymmärtää suhdetta itseen ja muihin. Ryhmässä voit tutkia lähestymistapasi muihin ja ymmärtää paremmin suhteitasi ryhmän ulkopuolelle. Ryhmässä voit jakaa huolenaiheitasi ja nähdä uusia ratkaisuja ongelmiisi. Kuulet muiden ihmisten elämästä ja saat uusia näkökulmia omaasi.

Ryhmässä jokainen osallistuja voi esittää päähenkilöä, olla kanssanäyttelijän roolissa, katsojana tai avustajana. Kommunikointi parantuu.

Yhteenkuuluuvuduntunne lisää sisäistä hyväksyntää ja luottamusta ja syvemmät motiiviit ja syyt nousevat esiin. Tunnekokemuksista voidaan käsitellä ja antamaan enemmän itsetuntemusta ja kypsyyttä.

Huolimatta siitä mitkä ongelmat ovat, ihmisten pulmat ovat pohjimmiltaan yhteydessä muihin. Esiintyminen muiden edessä, kehittääkseen suhteita muihin auttaa selventämään läheisyys ja ero- käsitteitä, joita voidaan työstää ryhmäpsykoterapiassa. Vaikeudet, jotka liittyvät kunkin yksittäisen elämään ilmenee läsnäolossa ja kontaktissa muihin, ja tämä hoitomuoto on sovellettavissa useimpiin tilanteisiin ja ongelmiin. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että kaikki sopivat samaan ryhmään, mutta ryhmiä voi luoda kaikille.

Ennen kuin ryhmäterapia alkaa, tapaat ryhmäterapeutin arviointia ja tietojeen keruuta varten sekä sääntöjen läpikäyntiä. Ryhmäterapia voidaan tehdä joko suljetussa muodossa – kaikki alkaa ja päättyy samaan aikaan, tai puoliksi-auki muodossa – jossa osallistuja alkaa jo käynnissä olevassa ryhmässä ja voit päättää, milloin haluat lopettaa. Näin osallistujat voivat itse päättää, koska liittyvät ryhmään ja miten kauan he ovat siinä mukana ja osallisuudesta tulee henkilökohtaisempaa. On kuitenkin tärkeää sitoutua tiettyihin osallistumiskertoihin ja ilmoittaa lopettamisestaan, joka antaa mahdollisuuden käsitellä (ryhmä) eroon liittyviä ongelmia.

Psykoterapiaryhmä kokoontuu yleensä kerran viikossa 1-2 tuntia pidempänä ajanjaksona. Ryhmä voi myös olla lyhytaikainen ryhmä, joka kokooontuu 12-20 kertaa. Usein silloin on kyse jostakin erityisestä ongelma-alueesta. Ryhmäterapiassa on tiettyjä rajoja, joita sitoutudut noudattamaan sopimuksen mukaan. Tämä voi koskea ryhmässä mukanaoloa tietyn aikaa, että ilmoittaa ennen kuin lopetat, että ryhmän ulkopuolelle ei saa luovuttaa yksittäisten jäsenten tietoja. Sopimus koskee myös aikaa ja paikkaa jossa tavataan sekä maksukäytäntöjä.

Ryhmäpsykoterapia on usein vähemmän taloudellisesti rasittava kuin yksilölliseen psykoterpiahoito.