Sociodynamisk vägledning

Hur ter sig livet i din båt?

Grundaren för den Sociodynamiska vägledningen (konstruktivistiskt perspektiv / a Constructivist Perspective) var den kanadensiska professorn Vance R. Peavy. Han beskrev praktisk närhet som sin stödfilosofi.

Konstruktivismen påminner som arbetsverktyg mycket om det lösningscentrerade arbetssättet.

Peavy betonade vikten av klientens livszon / område / fält, den närliggande zonen som lyfter fram de sociala aspekterna är villkoren för individens aktivitet – resurser (se resurs/inre styrka) problemen (jfr möjliga lösningar).

En persons liv är alltid individuellt, det utvecklas genom personlig inverkan av sociala relationer. Enligt Peavy förnyas klientens liv ständigt, vilket spelar en nyckelroll inom konstruktivismen.

Individuella betydelser (beronde på sakens storlek och kvalitetet) är är i blickfånget och i centrum för diskussionen i konstruktivismen (ex. vad hemmet-, parförhållandet-, ekonomin-, arbetet-, yrkesrollen- etc. betyder för var och en) och hur det visar sig i praktiken. Peavy understryker vikten av  kulturen personen lever i (Peavy 1999, 2001 och 2006).

Vänligen se också https://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_konstruktionismi

 

How does your future look like?

s