Stöd i föräldraskapet

 

I föräldraskapet handlar den reflektiva förmågan om att se sitt barn som en individ med egna känslor, tankar och behov. När man som förälder försöker förstå det barnet känner istället för att reagera på det barnet gör, blir det lättare att svara på barnets behov på ett lyhört sätt. Det i sin tur gör att barnet känner sig tryggare.

Målsättning

  • Stärka föräldrarnas förmåga att observera och förstå barnets behov och känslor
  • Stärka jämlikt och delat föräldraskap
  • Stärka båda föräldrarnas relation till barnet
  • Stöda föräldrarnas parrelation i den nya livssituationen
  • Öka hela familjens välbefinnande och hälsa
  • Stärka familjens stödnätverk

Hjälpa föräldrarna att bättre förstå sina egna reaktioner i vardagen