Mitt arbetssätt i praktiken

Lösningsfokuserad psykoterapi, Konstruktivismen och MI bygger alla på en stark övertygelse om att det i varje liv finns något som redan fungerar bra. Liten eller stor framgång – om ens bara lite. Att uppmärksamma små steg, små förbättringar / förändringar är betydande. Det kräver träning att kunna uppmuntra tiil att se de positiva aspekterna, även de små framstegen och ge dem ord, både för terapeuten och klienten.

Resurs- och lösningsorienterad psykoterapin är som metod anpassningsbar och ger terapeuten möjlighet att anpassa och använda olika metoder för att stöda klienten till välmående och utveckling. Syftet är att klienten får den hjälp de hoppas, blir sedd och hörd och kommer att kunna fortsätta sina liv, trots utmaningar på möjligaste bästa sättet.

”Efter att ha bekantat oss jobbar jag kundorienterat genom att ständigt föranlita mig på klientens resurser och möjligheter. Om klientens väg är mycket stenig och dimmig, använder vi olika övningar för att kartlägga hur vi bäst kan kristallisera och hitta  ljus bakom situationen, så att navigationen tillsammans mot fyren känns lättare. Vi diskuterar och gör övningar för att stärka självkänslan och besegra motgångarna  på klientens villkor.”

Förtroendet för klientens resurser, utvecklingsmöjligheter, hoppfullhet och förstärkning av optimism, med hjälp av olika styrmetoder och framtidsorientering är nyckelfrågor i min psykoterapi.

”Var och en är en unik levande varelse” Peavy (1999,17) med respekt för vem den andra är och vem han/hon försöker bli.

Innan varje klientbesök lugnar jag ner mig och tömmer mitt sinne, så att jag kan fylla den med nästa klient. Jag kommer att ge mitt allt och i all min tid i det ögonblicket just för denna klent. Jag kommer att fokusera bara på klienten. För klienten är det viktigaste i psykoterapin att bli hörd och det viktigaste för psykoterapeuten är att lyssna. Interaktionen fungerar då kemierna möts. Att lyssna är en process som kräver medveten insikt och utbildning.

”Terapimetoder är verktyg för att stödja lyssnande” sade Peavy (2006, 65):

En positiv utveckling kan ske på känsloplanet hos klienten redan vid tidsreservationen då de egna resurserna förstärks och mobiliseras. Redan under det första besöket kan klienten uppleva lättnad eftersom han/hon redan jobbat i sitt undermedvetna med sin egen situation och omedvetet skapat planer (navigering), och när man tillsammans begrundar detta bekräftas och bearbetas planen genom olika övningar och det börjar hända.

We are all in the same boat