Psykoterapeut

Jag njuter av småsaker i livet

Camilla Laine

Praktik: (Finländarvägen 7b, 02270 Ur bruk! Ny adress senare)
Endast Onlineterapi för tillfället. 

Språk: svenska, finska, engelska

Specialiseringsområden:

 • lösnings- och resurscentrerad psykoterapi, stödjande kortterapi med MI-(motivational Interwiewing), Konstruktivistisk (sociodynamisk) och Psykofysisk inriktning.
 • Fpa rehabiliteringspatienter (individ-, smågrupps- ja nätterapi)
 • ungdomar och människor i alla åldrar,
 • föräldrarådgivning och -stöd,
 • tonårsproblem
 • familje-, parterapi, relations- och separationsproblem, frågor kring nyfamilj,
 • frågor kring sexualitet, regnbågsfrågor,
 • fysisk och psykisk misshandel
 • livskris- och stödjande samtal,
 • identitetskriser, självbild, självförtroende,
 • personlighetsstörningar,
 • tillämpad avslappning, sömnsvårigheter, stressrelaterade problem
 • missbrukarvård,
 • ätstörningar
 • traumatiska levnadssituationer, bearbetning av sorg, frågor kring liv och religion mm

Utbildning:

 • Filmag /pedmag, (socpsyk, admin)
 • Lösnings- och resurscentrerad psykoterapeut (ET, Fpa och Valvira godkänd)
 • med MI-(motivational Interwiewing),
 • Konstruktivistisk/sociodynamisk inslag och
 • Psykofysisk Psykoterapi inriktning och flera andra kortare utbildningar  som t.ex. Skapande verksamhets-, ungdoms- och Mahisledare, Perhekoulu POP (Pre-school Overactivity program) BF/Adhd-keskus och Myllyhoitoyhdistys- rusmedelsutbildning.

Kompetens och erfarenhet:

 • Över 20 års erfarenhet inom social- och hälsovårdsbranchen. Jag har jobbat med psykiskt både sjuka och friska ungdomar och deras föräldrar samt med personer i svåra krissituationer.
 • Konsult/koordinator och karriärvägledare samt kurator på SVEPS (ungdomsverkstad) 4år,
 • Kurator på YI Prakticum 3år,
 • Socialarbetare på HUS ungdomspsykiatriska akut- , och rehab-, avdelningen samt på poliklinken (7 år),
 • Ansvarig Krisarbetare Krisjouren för unga (3år) Helsingfors Mission,
 • Utvecklingshef för familjearbete 2 år, Barnavårdsföreningen i Finland som chef för avdelningschefer på fem familjearbetsenheter och bla startade Skolpaletten och Tjevillan i Grankulla.
 • Krishanteringsgruppen (medlem i 10år).

Inom mitt arbete med förmans-, planerings-, budgeteringsuppgifter samt nätverks-, styrgrupps- och framför allt inom klientarbetet, har jag fått en inblick i vad allt  mentala problem kan innebära och hur man tillsammans med dennes  nära kan jobba för att de kan leva ett så balanserat liv som möjligt.

Jag har även jobbat mycket kring missbruksproblematik (ex. Myllyhoitoyhdistys).

Jag är tacksam över det gedigna nätverk jag byggt upp har nu stor nytta av det i mitt jobb.

Vänligen se även mitt arbetssätt i praktiken.

Min syn på jobbet:

Alla arbeten jag haft har på olika sätt varit givande och fått mig att se på “service-, social- samt mental- och hälsovårdsbranschen” ur olika synvinklar.
Detta ser jag som en merit med tanke på min framtida karriär som psykoterapeut, sakkunning inom barn-, ungdoms-, par-, och familjearbete och inom rehabilitering.

I min bakgrund finns även internationell erfarenhet i Tyskland skrev jag min avhandling och i Holland grundare av Haagin äiti-lapsiipiiri som ännu är verksam.  Jag har språkkunskaper i flera språk men svenska och finska går bäst.

Till min natur är jag balanserad, pålitlig, hjälpsam, flexibel  och framtidsinriktad. Jag kommer bra överrens med olika sorters människor i olika åldrar, håller i trådarna, kommer med idéer och ger hemuppgifter samtidigt som jag verkligen lyssnar på klienten.

Jag vill habilitera och jobba förebyggande för att hindra bland annat barn och ungdomars marginalisering. Jag jobbar framtidsorienterat och kartlägger klientens resurser, utbildnings-, jobb- och andra intressen som stärker en frisk utveckling.
Jag anser att det är av stor vikt att kartlägga klientens syn på sig själv och sin framtid för att han/hon hittar mening i sitt liv och känner sig viktig. Jag har lätt för att väcka förtroende hos klienterna för att jag är en äkta bryende person.

Jag väntar på din kontakttagning!

Det viktigaste av allt är att jag älskar klientarbete och människor överlag.