Prislista

PSYKOTERAPITJÄNSTERNA sker enligt överenskommelse normalt på kontoret, sompromenadterapi eller hembesök,

OBS! För tillfället endast Online: via tex Teams-, Skype-, som telefonsamtal eller via e-post. Även Promenadterapi i Kalajärvi, Esbo, med klienter som ingått vårdkontrakt. (Pris enligt individuell Psykoterapisession). 

Prislistan gäller tillsvidare.

Första besöks  betalningen sker mot kvitto (via nätbanken) innan eller på plats och enligt prislistan nedan.
FPA ersätter inte bekantskapsbesök. Online psykoterapi samt eventuella hembesök utgör undantag enligt skild överenskommelse.

Individuell Psykoterapisession för barn, unga, vuxna, seniorer samt föräldravägledning.
Psykoterapi- session/ Online, besök i mötesrummet eller promenadterapi
Fpa klient:
45min 94 euro (varav Fpa ersätter 1×57,60 euro)
90min 180 euro (varav Fpa ersätter 2×57,60 euro)  Även varannan vecka tider.

Icke Fpa klent:
60min 112 euro
90min 177 euro

Par, Familjevägledning/ terapi
Psykoterapi-session /besök i mötesrummet
60min 140 euro

Psykoterapisession som hembesök (inga hembesök för tillfället) (individ och parsamtal, familje) Region: Esbo, Kyrkslätt, Grankulla, Lojo, Nummela, Helsingfors och Borgå
90min  200 euro och
120min (2h) 230 euro
Då den översenskomna tiden överskrids, debiteras de enligt prislistan. Hälften av resetiden läggs till faktureringstiden i samband med ett hembesök. Jag tar inte separat betalt kilometerersättning för hembesök.

Stödgrupper med andra i liknande situation (minst 4 personer). Vänligen se Aktuellt.
90min 70 euro/ person.

För tillfället endast: 

 • Online psykoterapi
  Överenskommet nättsamtal som ex Teams-, Skype- eller telefonsamtal eller via e-post.) Nätterapi 45 min): 94 euro 

  Överenskommet telefonsamtal *) 45 min 89 euro
  Överrenskommen konsultation via e-post **): Pris 60 euro, vilket motsvarar en normal session.
  Vänligen se: Online tilläggsuppgifter Du kan betala med faktura / banköverföring.
 • Tidsbeställningen besvaras inom 2 dagar och klienten får betalningsinstruktioner via e-post.
 • Möten sker på kontoret, i mötesrummet, eller enligt överenskommelse hemma hos klienten, eller på annan lämplig plats.
 • avtalad avbokning yhteys@psykoterapiacami.fi upp till 48 timmar innan mötet, annars debiteras 100% av priset (undantag Online terapin då hela på förhand betalade summan debiteras vid frånvaro).
 • Ändrandet av tidbeställning  är möjligt att uppskjuta om klienten begär det via e-post i god tid, minst 24 timmar före överenskomna tiden.

FPA: s rehabilitering psykoterapi ersättning är 57.60 euro / 45min. Individuell prissättning för första besöket är således 94och för därpå följande terapisessioner återstår 36,40 euro egenandel/45 min, (egenandelen för ex 90min är 61.80 euro (mot 72,80 euro/ 2×45) .

Avgift för skriftligt utlåtande är 40 euro.

FPA- terapin kan utföras och ersättas som dubbelbesök, ifall personens rehabiliteringssituation eller förhållandena så kräver. Dubbla besök bör alltid baseras på situationen och behovet av rehabilitering. Vid eventuella hembesök ersätter FPA ingen extra ersättning eller för terapeutens resekostnader.

För mer information om FPA: s rehabiliterings psykoterapi kan hittas här:
och här .

Med hänsyn till klientens livssituation, bakgrund, svårigheter och förväntningar samt mål för terapin. //FPA